Vrcholové zážitky

Dýchaním proti alergiám

Zdravé dýchanie nie je samozrejmosťou

Dýchanie ovplyvňuje náš život vo všetkých aspektoch, je celkom prirodzené a natoľko samozrejmé, že si ho častokrát ani neuvedomujeme. Prax však ukazuje, že jeho správna technika výrazne vplýva na ľudské zdravie, ba dokonca prispieva k progresu aj pri závažných ochoreniach všetkých vekových skupín.

Hrou k správnym návykom

Svoje o tom vie skúsená fyzioterapeutka Ivana Hudáková, ktorá sa dlhoročne venuje práci s pacientmi trpiacimi rôznymi chorobami nielen dýchacích ciest, ktorí do Tatier prichádzajú nájsť úľavu a osvojiť si osožné liečebné metódy: „Ja som sa zamerala na predškolský vek, hoci sa, samozrejme, robia pobyty aj so školopovinnými deťmi. Udržať hodinu vkuse pozornosť dieťaťa na dychové cvičenie – a to ešte pomedzi iné aktivity v rámci liečby – nie je jednoduché. Je to dosť aj pre dospelého, no menšie deti motivuje najmä hra v spojení so známymi riekankami a pesničkami, naťahovanie sa pri týchto hrách. Ide o veľmi komplexný prístup.“ Fyzioterapii dýchania sa odborníčka profesijne venuje viac ako tridsať rokov. U malých pacientov je cvičenie postavené na hre, ktorá implikuje rôzne blahodarné dýchacie a pohybové aktivity, výbornou pomôckou je aj psychomotorický padák.

Za dôležitý aspekt pri týchto cvičeniach počas pobytov možno bezpochyby považovať tiež prítomnosť rodiča, ktorý pomáha dieťaťu v cvičení pokračovať a napredovať aj v domácom prostredí. V tomto ohľade je veľmi dôležitá pravidelnosť, cvičenia treba opakovať každý deň a efekt sa ukáže: „Najťažšie je byť zodpovedný za svoje zdravie či zdravie svojho dieťaťa a venovať mu čas.“ Pri práci sa stretáva s deťmi, ktoré do Tatier prichádzajú na dvojtýždňové rekondičné pobyty – opäť aj v tomto prípade zohráva dôležitú úlohu klimatoterapia a jej ozdravujúce účinky. Veľmi pozitívny účinok má nielen na dýchanie, ale aj na celkový zdravotný stav (pomáha pri alergiách, astme a podobne).

Výrazný benefit klimatoterapie

V spolupráci s lekárkou má fyzioterapeutka za sebou výskum na veľkej vzorke ľudí, ktorý ukázal, že ich zdravotný stav sa vďaka klimatickej liečbe výrazne upravil (pri dospelých a senioroch pomáha aj s obštrukčnou chorobou pľúc, ktorá je takisto veľmi vážnym ochorením). Zovšeobecňujúco možno povedať, že keď človek absolvuje takýto pobyt, zväčša tak minimálne na polrok má pokoj. Vo veľkom percente prípadov nepotrebuje žiadnu ďalšiu liečbu – alebo len minimálnu, udržiavaciu (v závislosti od zdravotného stavu). Na tej zvláda držať sa v dobrej kondícii aj do roka. Potom je potrebné pobyt zopakovať. Nejde však len o samotnú klimatoterapiu, dôležité je tiež cvičenie – rozpohybovanie celého hrudníka, uvoľnenie celého tela, spružnenie svalov – pretože aj dýchanie je o svaloch.

Hoci samotné pľúca nebolia (bolia ich obaly, priedušky, no v pľúcach nervové zakončenia nie sú), telo si šetrí to, čo má choré. Preto sa malí pacienti viac hrbia, nevedia sa narovnať a sú vo všeobecnosti oslabení. Veľmi dôležité je naučiť sa pracovať práve s dychom, aby sa hrudník pri nádychu vedel roztiahnuť, pri výdychu sa zas stiahnuť. Osvojením si dýchacej gymnastiky sa detskí pacienti učia sa, ako skvalitniť svoje dýchanie, ako s dychom pracovať – na bráničnom dýchaní, rytme dýchania.

Kyslík je život a kvalitné dýchanie a prekysličený organizmus bezpochyby vplývajú aj na ostatné aspekty života. Každý z nás by mal však prebrať zodpovednosť za svoje zdravie a venovať sa mu, zvoliť si zdravý životný štýl a primárne tým ovplyvňovať svoj zdravotný stav.

Zdroj: Mária Pavligová