Vrcholové zážitky

Náučné chodníky

Náučný chodník Pramenisko

Náučný chodník je súčasťou takmer 3,5 kilometrového prechádzkového okruhu, ktorý začína pri Expozícii tatranskej prírody – botanickej záhrade v Tatranskej Lomnici.

Pre svoju jedinečnosť bolo Pramenisko vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu (územie s najvyšším stupňom ochrany), patrí do zoznamu 72 národne významných mokradí a je súčasťou siete európsky významných biotopov Natura 2000 v kategórii horské a podhorské lužné lesy.

Chodník na Pramenisko začína pri Botanickej záhrade v Tatranskej Lomnici, pred ktorou nájdeme smerovník so šípkou, ktorá nám pomáha s orientáciou počas celej trasy. Pokračujeme po zelenej značke, obídeme z ľavej strany hotel Titris, po chvíli chôdze po chodníku na lúke stále nasledujeme značku a odbočíme doľava do kopca k cintorínu. Pri cintoríne zabočíme sledujúc zelenú značku doprava, po chvíli prídeme k ceste, ktorú prejdeme a pokračujeme cca 100 metrov rovno k začiatku samotného náučného chodníka Pramenisko, ktoré nás víta drevenou bránou. Samotný chodník má len 0,8 km, nájdeme tu päť informačných tabúľ, na ktorých sa dozvieme o jedinečnom území, kde výnimočnú úlohu zohráva voda – je to horský lužný les so zaujímavosťami z ríše hornín, nerastov, bylín a živočíchov. Súčasťou chodníka sú dve vyhliadkové plošiny, ktoré návštevníkom umožnia pozorovať okolie takmer z vtáčej perspektívy. Chodníky sú tu tvorené z drevených dosák, aby sa pohodlne chodilo po inak ťažko priechodnom mokrom prostredí. Na začiatku a konci chodníka je drevená schránka s informačnými materiálmi pre nemecky a anglicky hovoriacich turistov, ktoré si môžu požičať. Chodník je síce prístupný celoročne, ale počas zimných mesiacov sú spravidla tabule zasnežené, preto sa k informáciám na nich nemusíte dostať, taktiež je lepšie navštíviť chodník počas vegetačného obdobia rastlín, ktoré nám umocnia zážitok z návštevy chodníka. Naspäť sa môžeme vrátiť tou istou trasou, alebo sa vydať na konci chodníka doprava ponad kemp Tatranec a späť do Tatranskej Lomnice. Celý okruh prejdete pokojnou chôdzou za necelé dve hodiny.

 1. Náučný chodník Pramenište
 2. Rozkvitnuté Pramenište
 3. Národná prírodná rezervácia Pramenište. Les ovplyvnený vodou
 4. Prečo je okolie zamokrené
 5. Kameň rozpráva
 6. Žijú v mokradiach

Miesto: Tatranská Lomnica, Botanická záhrada
Čas prechodu: 1:16 hod
↔   4,4 km

Astronomický náučný chodník

V súčasnosti náučný chodník obsahuje 13 panelov s najdôležitejšími informáciami nielen o prístrojovej technike astronomického ústavu, ale aj o vesmírnych telesách. Chodník začína pri hlavnej budove ústavu v Starej Lesnej a končí pri poslednej kupole s ďalekohľadmi. Z Tatranskej Lomnice k nemu vedie chodník buď pre peších, ale slúži tiež ako cyklochodník. Môžeme sa sem priviezť aj autom a zaparkovať priamo pred budovou SAV, kde chodník začína. Chodník je pekne označený, tabule očíslované, ukazujúce smer vždy k nasledujúcemu stanovišťu. Párkrát do roka ústav otvára svoje brány a to počas Dňa otvorených dverí a Týždňa vedy a techniky. Termíny sú dostupné na stránke TU. Viac o chodníku TU!

Chodník je prístupný celoročne, v lete je chodník príjemným spestrením cyklovýletu.

 1. Astronomický ústav SAV
 2. Slnko
 3. Planéta
 4. Mesiac
 5. Kométa. Asteroid
 6. Meteor. Meteorit
 7. Pavilón G1
 8. Geofyzikálny ústav SAV. Meteorologické observatórium
 9. Hviezda
 10. Horizontálny slnečný ďalekohľad
 11. Galaxia
 12. Vesmír
 13. Astronomický ústav SAV. Pavilón G2

Miesto: Astronomický ústav, Stará Lesná – Tatranská Lomnica
Čas prechodu: 0:30 hod.
↔   1 km

Náučný chodník Tatranské Spevavce

Náučný chodník Tatranské Spevavce sa nachádza v Tatranskej Lomnici, cca 300 metrov od údolnej stanice lanovky, v horskom parku Hotela SLOVAN. Park je voľne prístupný návštevníkom.

Chodník pozostávajúci z 15-tich informačných panelov na ploche 6,5 tis. m2 predstaví deťom i dospelým zaujímavé druhy operencov žijúcich v Tatrách. Na každom z panelov nájdu návštevníci zaujímavú textovú či obrazovú informáciu o vzácnom vtáčom druhu. Súčasťou je i oddychová zóna s lavičkami a vtáčími kŕmidlami. Spoznajte brhlíka, krivonosa, červienku či sojku.

Miesto: Tatranská Lomnica, park hotela Slovan
Čas prechodu: 0:30 hod.
↔   0,2 km

Náučný chodník Ochrancov prírody a krajiny

Náučný chodník Ochrancov prírody a krajiny nájdete v Tatranskej Lomnici medzi Grandhotelom Praha a budovou starej kabínovej lanovky na Skalnaté Pleso a Lomnický štít. Chodník vedie z Tatranskej Lomnice do Tatranských Matliarov a dovedie nás k hotelu Sorea Hutník. Pozostáva zo 4 panelov, ktoré nás oboznámia s históriou lanoviek, s tatranskou faunou a flórou, dozvieme sa z nich o histórii Tatranských Matliarov a o okolitej prírode. Celková dĺžka náučného chodníka je cca 1,7 km a prejdeme ju asi za pol hodiny. Chodník je prístupný celoročne a je to taktiež príjemná prechádzka aj pre rodiny s deťmi.

Miesto: Tatranská Lomnica, Rozcestník medzi Grandhotelom Praha a budovou starej kabínovej lanovky na Skalnaté pleso
Čas prechodu: 0:30 hod
↔   1,7 km

Náučný chodník História Smokovcov

Návštevník sa počas prechádzky po Starom a Novom Smokovci počas siedmich zastavení dozvie množstvo zaujímavých informácií o histórii Smokovcov. Trasa chodníka nie je značená, infopanely sa nachádzajú na nasledujúcich bodoch:

 1. Autobusová stanica Starý Smokovec
 2. Smokovecká Kyselka – od autobusovej stanice vyjdeme hore po schodoch na parkovisko, prejdeme cez cestu Slobody, prejdeme chodníčkom po pravej strane Obchodného domu a ľavej strane športového obchodu, po pár minútach sme pri kyselke
 3. od kyselky sa vyberieme chodníkom doľava a o pár minút prídeme ku katolíckemu kostolu v Starom Smokovci, ktorý je situovaný pod stanicou Pozemnej lanovky na Hrebienok
 4. napravo od Grandhotela nájdeme cestičku smerujúcu k hlavnej ceste, tou po pár minútach prídeme k ďalšiemu infopanelu
 5. pokračujeme chodníkom popri hlavnej ceste smer Nový Smokovec, prechádzame okolo Domu sluzieb, polikliniky, uvidíme areál Kúpeľov Nový Smokovec, jazierko a za jazierkom odbočíme z chodníka doprava k Ville Szontagh, tu nás čaká ďalší panel
 6. Od Villy Szontagh sa vraciame ku hlavnej ceste a po chodníku sa späť do Starého Smokovca. Na konci areálu Kúpeľov pod Poliklinikou prejdeme na druhú stranu cesty a pokračujeme asi 2 minúty priamo na zastávku TEŽ s ďalším zastavením
 7. Posledná tabuľu nájdeme pred Informačnou kanceláriou Starý Smokovec napravo od Hotela Smokovec v budove HZS.

Trasu môzete prejsť aj opačne, je prístupná celoročne.

Miesto: Starý Smokovec, autobusová stanica
Čas prechodu: 1:30 hod
↔   2,1 km

Náučný chodník Hrebienok

Okruh dlhý okolo 4 km bez veľkých výškových prevýšení začína a končí na Hrebienku. Pokojnou chôdzou ho prejdete za hodinu až hodinu a pol. Pre nemecky a anglicky hovoriacich turistov sú k dispozícii tlačené materiály v drevených schránkach. Na zastaveniach sa dozviete, ako ľadovce dotvárali tatranské doliny, čo to vlastne je „tatranská žula“, pozriete sa na zložitosť hornej hranice lesa. Súčasná pešia turistika v Tatrách má svoju zaujímavú históriu, ani prenocovanie nebolo spočiatku ľahké, po jednoduchých pastierskych kolibách sa objavila Rainerova útulňa. Horské bystriny sú vzácnym prostredím pre život v náročných horských podmienkach. Pohyb dolinových ľadovcov a erózna činnosť Studeného potoka vytvorili famóznu sústavu vodopádov. V závere sa môžete pozrieť na geomorfologickú a botanickú zvláštnosť – výskyt kosodreviny vo veľmi nízkej nadmorskej výške na raritnom skalnom zlomisku. Zastavenia 1 až 5 a 7 sú dostupné aj pre hendikepované osoby. Trasa je otvorená celoročne.

 1. Náučný chodník Hrebienok
 2. Ako tatranské doliny nadobudli súčasný tvar
 3. O tatranskej žule
 4. Súčasný stav horských lesov
 5. Turistické chodníky
 6. Studený potok a jeho obyvatelia
 7. Rainerova útulňa
 8. Vodopády Studeného potoka
 9. Zlomisko a zvrat výškových vegetačných stupňov

Miesto: Hrebienok
Čas prechodu: 1:15 hod
↔   4 km

Náučný chodník Skalnaté pleso

Zábavný aj náučný chodník pre deti okolo Skalnatého plesa je súčasťou projektu Tatranská divočina. Tatranské zvieratká prevedú deti piatimi zastaveniami a poučia ich o základných aj nezvyčajných informáciách týkajúcich sa Vysokých Tatier. Na tabuliach sa dozvieme o Skalnatom plese, o masíve Lomnického štítu, o turistoch i biote okolo Lomnického štítu a o vede na Skalnatom Plese.

 1. Skalnaté pleso
 2. Masív Lomnického štítu
 3. Turisti pod Lomnickým štítom
 4. Biota okolo Lomnického štítu
 5. Veda na Skalnatom Plese

Miesto: Skalnaté pleso
Čas prechodu: 0:20 hod
↔   1,0 km

Náučný chodník Štrbské Pleso

Náučný chodník je tematicky zameraný na históriu Štrbského Plesa, flóru, faunu, osobnosti, ktoré tu pôsobili, športové dianie, kúpeľnú históriu a množstvo ďalších užitočných informácií. Trasa vedie od stanice TEŽ smer lyžiarske stredisko pod mostíkmi pri hoteli FIS – okolo Štrbského plesa – komplex hotelov na južnom brehu Štrbského plesa (Kúpeľná ul.) – okolo Nového Štrbského plesa – Jazierka lásky. Trasa má spolu 40 zastavení.

 1. Atrakcie na Štrbskom Plese
 2. Plesá na území katastra Štrby
 3. Nenáročné túry
 4. Štrbské Pleso vo filme
 5. Jazierka lásky
 6. Klimatické kúpele
 7. Prónay vila a Gemerka
 8. Olympionici zo Štrby
 9. Zaujímavé akcie
 10. Vzácne návštevy
 11. Tipy na náročnejšie túry
 12. Užitočné informácie
 13. Majstrovstvá sveta 1970
 14. Tradície lyžiarskych podujatí
 15. Bežecké trate
 16. Andělova zjazdovka
 17. Skoky na lyžiach
 18. Mlynická dolina
 19. Člnkovanie
 20. Zaujímavosti o jazere
 21. Promenáda okolo plesa
 22. Jozef Szentiványi – zakladateľ Štrbského Plesa
 23. Máša Haľamová
 24. Komplex hotelov Kriváň, Hviezdoslav, Jánošík
 25. Hotel Solisko
 26. Kovalíkov dvojkríž
 27. Doprava na Štrbskom Plese
 28. Móryho hotel a rozhľadňa
 29. Nové Štrbské pleso
 30. Ktoré zvieratá tu majú domov
 31. Hlucháň
 32. Medveď
 33. Kamzík
 34. Svišť
 35. Orol
 36. Limba a kosodrevina
 37. Tatranské lesy
 38. Plesá a vodopády
 39. Flóra Tatranského národného parku
 40. Vzácne druhy rastlín Tatranského národného parku

Miesto: Štrbské Pleso
Čas prechodu: 2:45 hod
↔   6 km

Zo Štrbského Plesa na Popradské pleso

„Cesta lesom medzi Plesom a plesom“ i tak by sa dal nazvať chodník dlhý necelé štyri kilometre vedúci cez chrbát Trigana. Prejsť sa dá približne za poldruha hodiny. Počas štrnástich zastavení sa turista dozvie nemálo podrobností o tom, že les nie sú iba stromy, ale aj živočíchy a rastliny žijúce v ňom. Nemenej zaujímavými sú informácie týkajúce sa vzniku Tatier, ich geológie a štruktúry pôd, popisu drevín a ich cieľového zastúpenia približujúcemu sa prírodnému lesu. Chodník začína na Štrbskom Plese. Informačná tabuľa so smerovníkmi je za križovatkou so známym „oblúkom“ smerom do športového areálu (PARK SNOW). Na Popradské pleso Vás povedie známa „červená značka“. Chodník je otvorený aj počas zimného obdobia (v prípade snehovej pokrývky sú turisti odklonení na zimnú trasu).

 1. Les sa prihovára
 2. Les nie sú iba stromy
 3. Les vznikal tisícročia
 4. Les má vlastné zákony
 5. Nie je les ako les
 6. O lesných živočíchoch
 7. O lesných drevinách
 8. Limba
 9. O lesných rastlinách
 10. Aj les niekde končí
 11. Les a lavíny
 12. Les a voda
 13. Neubližujme lesu
 14. Vitajte na lesnom chodníku Popradské pleso – Štrbské Pleso!

Miesto: Štrbské pleso – Popradské pleso
Čas prechodu: 1:30 hod
↔   4 km

Náučný chodník Kvetnica

Chodník je zameraný hlavne na prezentáciu lesných vegetačných stupňov Slovenska na malom území Mestských lesov Poprad, historickej archeologickej lokality Zámčisko a Národnej prírodnej rezervácie Hranovnícka dubina.

 1. Kvetnica – Zámčisko
 2. Stredoveký hrad – opevnenie na Zámčisku
 3. Ochrana prírody a krajiny
 4. Bukové lesy
 5. Dubové lesy
 6. Smrekové lesy

Miesto: Lesopark v Kvetnici
Čas prechodu: 3:45 hod
↔   13,6 km

Náučný chodník Slovenská banská cesta

Náučný chodník Slovenská banská cesta nájdete v mestskej časti Popradu  Kvetnica. Chodník nám ponúka príjemnú prechádzku v lese a  je zameraný na históriu baníctva  a banícku činnosť v tejto lokalite.  Má dĺžku 3.200 metrov a je určený pre všetky vekové kategórie.

Na trase náučného chodníka nájdeme momentálne 5 infopanelov a 2 štôlne. Trasu je najlepšie začať pri zatopenom lome v Kvetnici, kde si môžeme nechať auto, alebo kúsok ďalej na autobusovej zastávke Kvetnica. Infopanely nie sú očíslované, môžeme ich navštíviť v ľubovoľnom poradí, obojsmerne.

Prvý infopanel nachádzame práve pri zatopenom lome, dozvedáme sa tu zaujímavé informácie o histórii baníctva. Nasledujúc zelenú značku náučného chodníka a žltých baníckych kladiviek pokračujeme k Štôlni sv. Helena, kde je aj druhý panel o banských dielach.

Prechádzame okolo kutacej jamy, po pravej strane chodníka môžeme neskôr vidieť aj pekné jazierko Kvetnica, no my odbočíme vľavo, kde nás už smerovník nasmeruje k Štôlni Strieborná a k infopanelu so zaujímavými informáciami práve o tejto štôlni.

Kúsok vyššie nás čaká infopanel o Mineralógii Kvetnice a na konci, resp. na začiatku chodníka po strmšom klesaní  je aj posledný panel o Geológii Kvetnice.

Ako nám prezradil predseda Baníckeho cechu horného Spiša pán Slavomír Kyseľa, cieľom je postupne vybudovať  v Poprade Kvetnici banský skanzen.  „Začali sme s náučnými tabuľami a budeme postupovať ďalej v budovaní replík stredovekej banskej techniky. “ Podľa jeho slov sa ešte môžeme tešiť na  banský rumpál a v časti Tancuľka v Kvetnici sa bude v júli  inštalovať ,,Banský svietnik“, ktorý svojou veľkosťou bude patriť k najväčšiemu na svete tohto druhu s baníckou tématikou. Tento svietnik bude zároveň vstupnou bránou na Banský náučný chodník.

O aktualizáciách a pokrokoch na chodníku Vás budeme pravidelne informovať.

Trasa sa dá skombinovať s návštevou Náučného chodníka Kvetnica.

  1. Slovenská banská cesta  – úvodný panel
  2. Banské diela v Kvetnici
  3. Štôlňa Strieborná
  4. Mineralógia Kvetnice
  5. Geológia Kvetnice

Miesto: Lom v Kvetnici
Čas prechodu: 1:30 hod
↔   3,2 km

Drevorezby v Poprade Kvetnici

Objavte drevorezby tatranských zvierat na príjemnej rodinnej prechádzke v prímestských rekreačných lesoch Poprad-Kvetnica, ktorá  leží južne od centra mesta Poprad neďaleko Vysokých Tatier. Môžete sa sem dostať individuálnou dopravou, MHD, či na bicykli.

Môžete si zvoliť krátky okruh okolo obľúbeného lomu s krásnymi výhľadmi, kde nájdete napr. slimáka, sovu, ryby, či veveričky.

Ak zvolíte dlhšiu prechádzku v širšom okolí, napríklad do muflónej zvernice, po náučnom banskom chodníku, po náučnom chodníku Kvetnica, či na Krížovú,  tu vám cestu spríjemnia  drevorezby diviaka, muflóna, vlka, salamandry,  žaby, či orla.

Podrobný popis, ako sa dostať k jednotlivým zvieratám nájdete TU.

Náučný chodník k Belianskej jaskyni

Chodník vedúci z Tatranskej Kotliny k Belianskej jaskyni sa na svojich 6 zastávkach venuje najmä geológii a jaskyniarstvu.

 1. Náučný chodník k Belianskej jaskyni
 2. Geológia a geomorfológia
 3. Lesné spoločenstvá a pôdy
 4. Rastlinstvo
 5. Živočíšstvo
 6. Živočíšstvo jaskyne

Miesto: Tatranská Kotlina – Belianska jaskyna
Čas prechodu: 0:45 hod
↔   1 km

Náučný chodník Zadné Meďodoly

Náučný chodník Zadné Meďodoly vedie po turistickom chodníku na pomedzí Vysokých a Belianskych Tatier – čiastočne Javorovou dolinou a celou dolinou Zadné Meďodoly. Na modro značkovanom turistickom chodníku sa nachádza desať informačných tabúľ. Z nich sa môže turista dozvedieť viac o faune a flóre, o histórii doliny, o horninách i o vode, čo trápi tatranský les, o medveďovi ako o vládcovi lesa aj s názornou ukážkou v podobe dvoch drevených sôch, o pastierskych vojnách i o ťažbe medi. Osem a pol kilometra dlhý náučný chodník začínajúci v Tatranskej Javorine na zastávke autobusu Pošta a končiaci v Kopskom sedle s prevýšením 768 metrov sa dá pokojnou chôdzou prejsť za tri hodiny. Texty sú väčšinou dvojjazyčné – okrem slovenčiny aj v angličtine. Chodník je prístupný verejnosti len počas letnej sezóny od 15.6. – 31.10.

 1. Čo trápi tatranský les
 2. Zrod a premeny Tatier
 3. Les ako špongia
 4. Tiesňava Bránka
 5. Meďodolský potok
 6. Medveď vládca lesa
 7. Panoramatická fotografia
 8. Pastierske vojny
 9. Kvitnúce ozdoby doliny
 10. Medená minulosť

Miesto: Tatranská Javorina – Kopské sedlo
Čas prechodu: 3:00 hod
↔   8,5 km

Náučný chodník Monkova dolina

Pekný, no náročný náučný chodník s veľkým prevýšením a miestami strmým stúpaním nás prevedie 6 zastávkami, zo Ždiaru do ústia Monkovej doliny cez sútok riečky Bielej a Rígeľského potoka, Monkovou dolinou, Širokým sedlom až ku Kopskému sedlu. Cestou sa vám naskytajú krásne výhľady na Belianske Tatry, zo Širokého sedla už aj na Vysoké Tatry, v lete vidíte farebné, zakvitnuté tatranské lúky, hore často aj kamzíky. Začiatok náučného chodníka je na Rázcestí Monkova dolina, k rázcestiu sa môžete dostať za 0,35 h buď zo zastávky autobusu Ždiar Tatra, alebo zo Ždiaru Strednica. Chodník je prístupný do času zimnej uzávery v termíne od 15.6. – 31.10. Niektoré tabule sú však značne poškodené, alebo aj chýbajú.

 1. Rázcestie pri sútoku Rígeského potoka a Bielej
 2. Prielom potoka pod Stredným Rígľom
 3. Zákruta chodníka pod prahom doliny
 4. Odpočívadlo pri potoku
 5. Široké sedlo
 6. Kopské sedlo

Miesto: Rázcestie Monkova dolina
Čas prechodu: 3:05 hod.
↔   5,5 km

Zdroj: www.tatry.sk