Vrcholové zážitky

Nadmorská výška

Pobyt v spojení s aktívnym pohybom v nadmorskej výške nad 600 m n.m. je v spojení s tatranskou prírodou blahodarným liekom. Les totižto priamo podporuje čistotu vzduchu. Samotný pobyt v odporúčanej nadmorskej výške zvyšuje množstvo hemoglobínu v tele, ktoré sa jej prispôsobuje takmer okamžite. Je dokázané, že po týždni vo vysokohorskom prostredí sa hodnoty hemoglobínu zvýšia až o jedno percento. To sa prejavuje napríklad zlepšením telesnej výkonnosti a lepšou regeneráciou organizmu. Mierna záťaž spôsobená aktívnym pohybom v kopcoch, po určitom čase, priamo podporuje i lepší prenos kyslíka. Nadmorská výška tiež ovplyvňuje atmosférický tlak a ten vplýva aj na samotnú teplotu či prúdenie vzduchu. Vhodné podmienky pre uplatnenie klimatoterapie sú pritom v regióne Vysokých Tatier neobmedzené. Od prechádzok kúpeľnými chodníkmi, cez stredne náročné trasy, až po vysokohorskú turistiku.