Vrcholové zážitky

Dolný Smokovec

Zdravotnícke zariadenie   je určené pre deti vo veku 0 – 18 rokov. Dieťa môže byť prijaté na pobyt na základe odporúčania praktického lekára pre deti a dorast alebo odborného lekára – pneumológa, imunoalergológa, v ktorého starostlivosti dieťa je alebo aj formou prekladu z iného zdravotníckeho zariadenia. Indikáciou na vyšetrenie, resp. liečbu v zdravotníckom zariadení sú ochorenia dýchacích ciest a pľúc špecifickej alebo nešpecifickej etiológie, vrodené alebo získané, na podklade imunoalergologickom alebo genetickom.

Sú to hlavne tieto:

Liečebné procedúry: 

Komplexné informácie nájdete na www.nudtarch.sk

Zdroj: Kúpele Dolný Smokovec