Vrcholové zážitky

Vyšné Hágy

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie

Od začiatku sa tu liečila pľúcna a mimopľúcna tuberkulóza. V čase od 17. marca do 15. júla 1945 slúžil ústav ako 1. československá odsunová nemocnica. Veľké zásluhy na rozvoji chirurgických oddelení mal MUDr. Karol Šiška, ktorý už 4. februára 1948 vykonal prvú resekciu pľúc na Slovensku. Resekčná liečba pre pľúcnu tuberkulózu kulminovala v roku 1958, keď bolo uskutočnených 268 operácií. V roku 1971 pribúdajú bronchoplastické výkony a spektrum diagnostických postupov sa rozširuje o mediastinoskopiu a parasternálnu mediastinotómiu. V roku 1988 bolo v ústave zriadené Centrum pre hrudníkovú chirurgiu.

Ústav vykonáva diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku, konzervatívnu a chirurgickú liečbu tuberkulózy a respiračných ochorení, vrátane nádorov pľúc, ochorení v oblasti gynekológie, urológie a mimopľúcnej formy tuberkulózy, ambulantnú liečbu v odbore chirurgia, gynekológia, bronchológia, urológia a funkčné vyšetrenie pľúc.
V ústave sídli aj Centrum pre liečbu rezistentnej tuberkulózy a Národný register tuberkulózy na Slovensku. Aj v súčasnosti Ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie je na vysokej odbornej úrovni. Disponuje vyspelým personálom, modernou prístrojovou technikou, architektonicky účelne riešenými vnútornými i vonkajšími priestormi. Budova ústavu je chránený pamiatkový objekt.

Komplexné informácie nájdete na www.hagy.sk

Zdroj: Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie