Vrcholové zážitky

Čo patrí pod wellness?

Čo všetko patrí pod wellness? Dnes je pojem slova wellness naozaj široký. Primárne, slovo wellness znamená cestu k súladu mysle, duše a tela. Moderné chápanie v sebe zahŕňa alternatívnu medicínu, masáže, sauny, vírivky a mnoho iného. Stále však ide o proces, vďaka ktorej človek nadobúda psychickú a fyzickú pohodu a rovnováhu.

Už v minulosti sa človek snažil bojovať s chorobami a udržiavať svoje fyzické i duchovné blaho.  Ak si niektorý myslia, že wellness je nový pojem, ktorý priniesla moderná doba, nie je to celkom pravda. Vedomé pokusy o vytvorenie harmónie medzi fyzickým a duševným zdravím siahajú do obdobia staroveku. Moderné chápanie v sebe zahŕňa alternatívnu medicínu, masáže, sauny, vírivky a mnoho iného. Stále však ide o proces, vďaka ktorej človek nadobúda psychickú a fyzickú pohodu a rovnováhu. Samotné procedúry/alternatívna medicína mu slúžia k dosahovaniu tejto harmónie.

Ak by sme pátrali aj do dávnejších dôb, zistili by sme, že v 17. storočí wellness znamenal opak choroby. V minulosti bol spájaný a vnímaný skôr v súvislosti s fyzickým zdravím. História wellnessu siaha až do čias starovekého Grécka a Ríma. Už vtedy sa ľudia starali o krásu a zdravie svojho tela. Možno si ešte zo školských čias spomeniete na grécke slovo kalokagatia – ideál harmonického súladu a vyváženosť fyzickej a duševnej stránky. Gréci kládli dôraz na cvičenie a kúpeľ bol iba doplnok. Naopak pre takých Rimanov bol kúpeľ základným kameňom správneho relaxu.

Až v cca polovici 20. storočia sa k fyzickému zdraviu pridala aj dôležitosť psychickej pohody. Samotné pomenovanie wellness vzniklo v 50. rokoch 20. storočia a zaviedol ho americký lekár Halbert Dunn, ktorý doň integroval slová, ako pohoda a kondícia. Ak sa naň pozrieme úplne detailne, je odvodené z dvoch anglických slov, „well-being“ a „fitness“, čo doslovne znamená cítiť sa príjemne a byť fit. Ako uvádza medzinárodný wellness inštitút, samotné wellness v sebe zahŕňa princípy, ktoré podporujú a napomáhajú k fyzickému i mentálnemu zdraviu človeka, a to v 6 základných oblastiach života:

Pre koho je wellness pobyt vhodný?

Ak uvažujete, či je wellness pobyt to pravé orechové pre vás, neváhajte si odpovedať, že určite áno. Ak ste aktívnejší typ človeka, vôbec to nevadí. Aj na tomto mieste môžete zažiť aktivitu alebo činnosti, pri ktorých nemusíte byť nutne pasívny. Je dôležité uvedomiť si, že každý človek si zaslúži relax a z času na čas aj procedúry, pri ktorých vypne hlava i telo. Vďaka takým procedúram, akými sú masáže, vírivé kúpele, sauny alebo plávanie v bazénoch, vonkajších či vnútorných, sa odreagujete, načerpáte nové sily a dobijete baterky.


Čo všetko patrí do wellness?

Zdravotné benefity wellness pobytu

Liečebné a relaxačné wellness procedúry v podobe sauny, bazénu, vírivky či masáže majú mnoho benefitov a sú človeku prospešné ako po fyzickej, tak aj po psychickej stránke. Každá z týchto aktivít je jedinečná sama osebe, ale pri vzájomnom prepojení vytvorí nádherný súlad, ktorý harmonicky pôsobí na telo i dušu. K hlavným benefitom jednoznačne patrí:

Masáže, sauny i ďalšie procedúry majú preukázateľne pozitívny vplyv na zdravie a psychiku človeka. Vo väčšine hotelov preto dnes nájdete menší alebo väčší wellness kútik. Štandardne zahŕňa niekoľko bazénov, sáun, vírivku a ponuku masáží a procedúr. Cieľom je relax, oddych a regenerovanie. Tela aj mysle. Určite ho vyskúšajte a doprajte si poriadnu dávku relaxu. Dnes nie je výnimkou kúpiť si pobyt práve s cieľom užiť si wellness. Oddychovať v bazénoch, či objednať si masáž zvládneme, aj keď sme nič podobné predtým nezažili.

Fotografie: © Marek Hajkovský QEP