Vrcholové zážitky

Tatranské Plesá

K modrým pokladom

Na slovenskej strane Vysokých Tatier sa nachádza viac ako 100 plies – jazier ľadovcového pôvodu. Naši predkovia verili, že ich dná sú priamo spojené s morom. Dnes však vieme, že územím Vysokých Tatier vedie hlavné európske rozvodie a časť všetkých vôd je prostredníctvom potokov a riek odvádzaná do Baltského, časť do Čierneho mora, kde ústí väčšina slovenských riek. 

Región Vysoké Tatry predstavuje z hydrologického hľadiska mimoriadne významné územie. Nachádza sa tu viacero zdrojov liečivých minerálnych prameňov, no turisticky najatraktívnejšie sú práve tatranské plesá (horské jazerá) a vodopády.

Medzi najnavštevovanejšie patrí ľahko dostupné Štrbské pleso, Popradské pleso, ale aj Skalnaté pleso, ku ktorému sa môžete pohodlne vyviezť lanovkou z Tatranskej Lomnice.

Veľké Hincovo pleso je s rozlohou 20 ha najväčšie a zároveň najhlbšie (53 metrov) na Slovensku (na poľskej strane Tatier sa nachádza Morské Oko, ktoré má rozlohu 35 ha a je najväčšie v celom pohorí). Naše najväčšie pleso sa nachádza 1,5 hodiny chôdze od Popradského plesa, no pohľad naň si môžete vychutnať aj z výšky – počas výstupu na turisticky prístupný Kôprovský štít.

Najviac plies sa nachádza vo Veľkej Studenej doline, v okolí Zbojníckej chaty. K väčšine z nich turistický chodník priamo nevedie, no môžete ich obdivovať z diaľky, rovnako ako aj Vareškové a Dlhé pleso, na ktoré sa vám naskytne pohľad cestou k spomínanej chate.

Nižšie položené plesá sa vyznačujú bohatým výskytom rýb, rastlinstva, vyššie položené obývajú prevažne glaciálne relikty – druhy, ktoré dokázali prežiť od dôb ľadových. Mnohé jazerá majú vplyvom vegetácie, látok rozpustených vo vode a v závislosti od hĺbky dna rôznu farbu, podľa čoho boli aj pomenované (Zelené pleso, Biele pleso, Čierne pleso, Modré pleso…).

Upokojujúci pohľad na neprestajne tečúcu masu vody a hukot vodopádov láka návštevníkov k vodopádom Studeného potoka, ktoré tvorí sústava kaskád s Obrovským vodopádom v ústí Malej Studenej doliny. Za najvyšší bol dlho považovaný Kmeťov vodopád (vysoký 80 metrov) v Kôprovej doline, avšak tvorí ho sústava troch vodopádov, a tak si podľa nedávnych meraní prvenstvo získal Ťažký vodopád v Bielovodskej doline.

Význam vody v živote je nezameniteľný, a takisto aj tatranské plesá a vodopády majú svoju nenahraditeľnú funkciu – sú domovom vodného rastlinstva a živočíšstva, poskytujú im vlahu, regulujú odtok vody v prírode, plnia protipovodňovú funkciu, sú vzácne a jedinečné, pohľady na ne sú nezabudnuteľné. Preto ich nemôžeme znečisťovať, kúpať sa v nich a pristúpiť k nim len tam, kde vedie turistický chodník.

Zdroj: Katarína Bohušová

Fotografie: Silvio Pašmík