Vrcholové zážitky

Atmosférický tlak

Tlak vzduchu v regióne Vysoké Tatry závisí od nadmorskej výšky. Okrem toho vplýva aj na prúdenie či teplotu vzduchu. Preto sa tu radi vracajú trénovať športovci z celého sveta. Beh či prechádzka okolo Štrbského plesa sa totižto rovná činnosti podobnej ako vo výške 3000 m n.m. Voňavými silicami presýtená príroda vôkol a moderná infraštruktúra je už len bonus. Tlak pritom pôsobí aj na klesajúcu tenziu kyslíka s čím súvisí naplnenie ovzdušia ozónom. So zníženým atmosférickým tlakom prichádza aj zníženie krvného tlaku v ľudskom organizme. Pobyt vo Vysokých Tatrách, nad pásmom inverzie, pomáha však najmä astmatikom. Panensky čisté ovzdušie tiež podporuje imunitu, liečbu respiračných chorôb i infekcií dýchacích ciest. Zimné inverzie obsahujú, okrem rôznych oxidov, aj prachové častice, ktoré môžu v niektorých prípadoch prenikať až do krvi. Čistý vzduch, tichá príroda a relax sú preto v slnkom zaliatych Tatrách viac než prínosné pre zdravie človeka.