Vrcholové zážitky

Tatranská Polianka

Sanatórium Dr. Guhra

Sanatórium Dr. Guhra n.o. v Tatranskej Polianke – vzniklo v r. 2003 transformáciou z Wolkerovho odborného liečebného ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecno-prospešné služby.

Sanatórium sa tak po desaťročiach vrátilo k pôvodnému názvu podľa mena priekopníka klimatoterapie v Tatranskej Polianke, Dr. Michala Guhra. Tradícia ústavu v liečbe ochorení dýchacích ciest siaha až do 19. storočia. Tatranská klíma je priam balzamom pre pacientov s pľúcnymi chorobami.

Tatranská Polianka leží v nadmorskej výške 1005 m, v pásme lesa v mierne chladnej oblasti. Suchý vzduch, priaznivé pomery slnečného žiarenia, znížený tlak vzduchu, znížený parciálny tlak kyslíka a mierna denná teplota bez väčšieho kolísania sú znakmi jej klímy.

Zdravé a normálne dýchanie nie je pre každého samozrejmosťou. Až päť percent obyvateľov Slovenska trpí astmou a ďalších 10 percent populácie má problémy s alergiami. Mnohí z nich sa chodia pravidelne liečiť do nášho sanatória.

Sanatórium poskytuje:

 • ústavnú liečebnú starostlivosť
 • kúpeľnú starostlivosť
 • rekondičné pobyty
 • relaxačné pobyty
 • dovolenkové pobyty
 • poskytovanie sociálnych služieb “Zariadenie pre seniorov”
 • turistické ubytovanie pre nenáročných
 • kongresy, semináre, konferencie stužkové, svadby a rodinné oslavy

Sanatórium v súčasnosti poskytuje so 65-timi zamestnancami svoje služby na 151 lôžkach.

Napriek tomu, že budova sanatória bola postavená ešte v r. 1907, rekonštrukciou pôvodných priestorov sa vedenie sanatória snaží neustále zlepšovať kvalitu pobytu svojich klientov. Klienti v kúpeľnej starostlivosti sú ubytovaní v zrekonštruovaných izbách s vlastným sociálnym zázemím, TV, chladničkou, telefónom, balkónom.

Liečebné metódy:

 • respiračná fyzioterapia
 • inhalácia
 • oxygenoterapia
 • phyaction
 • krátkovlnová terapia
 • biolampa
 • ultrazvuk
 • magnet
 • výplach nosa
 • klasická masáž
 • teplý zábal
 • sauna, hydromadážna vaňa
 • šliapací kúpeľ dolných končatín

V liečebných domoch pracujú erudovaní lekári so špecializáciou na pneumológiu, alergológiu, fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu.

Podľa povahy ochorenia na základe lekárskeho vyšetrenia sa zostavuje individuálny liečebný plán.

Komplexné informácie nájdete na www.sanatoriumpolianka.sk

Zdroj: Sanatórium Polianka